AE profi s.r.o. - Pardubice

Naše služby

Účetnictví (dříve podvojné účetnictví)

 • vedení daňové evidence
 • vedení účetnictví
 • zpracování daňových přiznání daně z příjmu
 • zpracování daňových přiznání DPH
 • zpracování mzdové agendy
 • poradenství
 • zastoupení na úřadech

Daňová evidence (dříve jednoduché účetnictví)

 • zpracování účetních dokladů a vedení všech zákonem stanovených knih
 • zpracování daňového přiznání k DPH a souhrnného hlášení včetně vedení záznamní povinnosti
 • zpracování daňových přiznání (daň z příjmu fyzických osob, daň silniční ...)
 • zpracování evidencí z hlediska potřeb klienta (statistika, zakázky,střediska ...)
 • zastoupení na úřadech a zastoupení při kontrolách
 • poradenství

Mzdová agenda

 • zpracování pracovních smluv
 • zpracování mezd zaměstnanců včetně tisku výplatních pásek
 • přihlášky a odhlášky zaměstnanců na sociální správě a zdravotních pojišťovnách
 • zpracování a podání měsíčních přehledů pro sociální správu a zdravotní pojišťovny
 • roční zúčtování daně z příjmů zaměstnance
 • zpracování mzdových listů
 • zpracování evidenčních listů důchodového pojištění
 • roční vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daně vybírané srážkou